اطلاعات کتاب

خزاین الجواهر السلطانی
خزاین الجواهر السلطانی : مؤلف محمدصالح بن عبدالواسع بن محمدصالح بن إسماعیل الحسیني الخاتون آبادي الإصفهاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خزاین الجواهر السلطانی
تعداد صفحات
896 کامل
مجلد
IRN-011-0097
محل نگهداری
  • ایران
  • مجتهدي
توضیحات نسخه
تملکی به تاریخ 1223 در آغاز دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خزاین الجواهر السلطانی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدصالح بن عبدالواسع بن محمدصالح بن إسماعیل الحسیني الخاتون آبادي الإصفهاني