اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
روزنامه سفر ناصرالدین شاه به تفلیس و روس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول