اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه عیون أخبار الرضا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
ترجمه ای است از متن عربی عیون اخبار الرضای شیخ صدوق (381ق)
مترجم
مجهول