اطلاعات کتاب

الإجتهاد و التقلید
الإجتهاد و التقلید : مؤلف الحسن بن محمد بن أحمد الحسیني القائني الخراساني
کاتب عبدالعظیم القائني
عنوان روی نسخه
الإجتهاد و التقلید
تعداد صفحات
201 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-005-0002
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه قائن - قائن
تاریخ کتابت
  • 1223 هجری شمسی
  • 1261 الهجریة القمریة
  • 1845
کاتب
عبدالعظیم القائني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الإجتهاد و التقلید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
الحسن بن محمد بن أحمد الحسیني القائني الخراساني