اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
منتخب چند حدیث اخلاقی و ترجمه و شرح آنها از کتبی چون بحار الانوار و مشکوة الآثار و غیره است
مؤلف
مجهول
رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-004-0150
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 23 مهر 1068 هجری شمسی
  • 1 محرم 1101 الهجریة القمریة
  • October 14, 1689
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • احادیث خاص - شروح
توضیحات کتاب
منتخب چند حدیث اخلاقی و ترجمه و شرح آنها از کتبی چون بحار الانوار و مشکوة الآثار و غیره است
مؤلف
مجهول