اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح المواقف
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
شرحی است بر المواقف ایجی (د. 756)
مؤلف
مجهول
شرح المواقف
شرح المواقف : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح المواقف
تعداد صفحات
338 کامل
مجلد
IRN-004-0147
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح المواقف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مباحث خاص (مقدمات - امور عامه)
توضیحات کتاب
شرحی است بر المواقف ایجی (د. 756)
مؤلف
مجهول