اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
قصوی الترغیب في المنطق
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
قصوی الترغیب في المنطق
قصوی الترغیب في المنطق : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قصوی الترغیب في المنطق
تعداد صفحات
340 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-004-0139
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 14 تیر 1224 هجری شمسی
  • 1 رجب 1261 الهجریة القمریة
  • July 5, 1845
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
قصوی الترغیب في المنطق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی
مؤلف
مجهول