اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الصلاة الجمعة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
الصلاة الجمعة
الصلاة الجمعة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الصلاة الجمعة
تعداد صفحات
200 کامل
مجلد
IRN-004-0129
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 19 اردیبهشت 1050 هجری شمسی
  • 1 محرم 1082 الهجریة القمریة
  • May 9, 1671
توضیحات نسخه
اهدا شده به شاه سلیمان صفوی
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصلاة الجمعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول