اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
میکردم در میان خفتگان تا وقتیکه بمیان رکن و مقام رسیدم دیدم ایستاده گفتم السلام علیک ای بنده بگناه خود مقر و بجرم خود مستغفر بخدا اجابت کن ابن عم رسول را صلی الله علیه و آله بزودی نماز خود را باتمام رسانید و سلام کرد و هیچ سخن نگفت و بدست اشاره کرد که ...
انجام
السلام علیک یا حبیب الله السلام علیک یا صفوت الله السلام علیک یا امین الله اشهد انک رسول الله اشهد انک محمد بن عبدالله و اشهد انک قد نصحت کامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدالله حتی اباک الیقین فخر الی الله یا رسول الله افضل ما جزی نبیا عن امته ...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
226 ناقص
مجلد
IRN-012-0044
محل نگهداری
  • ایران
  • شريعتي - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول