اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
سابق عادت داشتم که هر کتاب مطالعه میکردم کلام انرا {...}و داستانهای روزانه و سایر مطالب را می نوشتم ولی برای آنکه معلوم شود چه کتابی را مطالعه کردم و چه مطالبی دربر دارد تصمیم گرفتم از امسال ....
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
675 کامل
مجلد
IRN-014-0111
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
پدیدآورنده روزی به سال 1357 آغاز به نوشتن این دفتر کرده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • تمدن و فرهنگ - اوضاع اجتماعی - آداب و رسوم
مؤلف
مجهول