اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
استجابت دعا است مرویست از داود سرحان از حضرت ابی عبدالله علیه السلام درشب نصف رجب دوازده رکعة نماز باید گذارد و در هر رکعتی بعد از الحمد سوره که خواهد بخواند و بعد از فراغ مشغول باید شد بخواندن سوره الحمد و سوره اخلاص...
انجام
وانفساه و اقبلت علی نفسی بعد ما فسا آه وا{...}من قساوة قلبی کانّه حجر بل هو اقسی اه وانفساه ان قضیت الجوآ بحی و حاجتی لا لا تعصاآه وانفساه ان غفرت ذنوب المجرمین و اخذنی {...}بذنوبی.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
392 کامل
مجلد
IRQ-001-2239
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول