اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
در بیان اعمال هر شب و روز ماه مبارک رمضان است که بعد از هر نماز در این ماه ایندعا بخواند یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت اتوب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضله علی الشهور و هو الشهر الذّی فرضت صیامه علیّ و هو شهر رمضان...
انجام
و احترز بسلطانک من جور السلاطین فتقبل ما کان من صلواتی و صومی و اجعل عذری و ما بعده افضل من ساعتي و یومي و اعزتي فی عشیرتي و نومي و احفظني في یفظني و نومي فانت الله خیر حافظا و انت ارحم.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
64 کامل
مجلد
IRN-015-0080
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 19 اردیبهشت 1213 هجری شمسی
  • 1 محرم 1250 الهجریة القمریة
  • May 9, 1834
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول