اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
اللهم افتح لهم فتحا یسیرا و انصر لهم نصرا عزیزا و اجعل لهم من لدنک سلطانا نصیرا اللهم مکن لهم فی الارض و اجعلهم ائمة واجعلهم الوارثین اللهم اجمع بینهم فی خیر و عافیة اللهم عجّل الروح و الفرج لال محمد اللهم اجمع علی الهدی امرهم و اجعل قلوبهم علی قلوب...
انجام
یعنی سپاس خداوندی را سزاست که ما را گرامی داشت باین روز و گردانید ما را از ایمان آورندگان و گردانید ما را از وفا کنندگان بعهد خود که عهد گرفته است بر ما و پیمانی که محکم گردانیده است که ولایت والیان امر امامت است و آنها که حکم می کنند بعدالت در میان خلق و نگردانید ما را از انکار کنندگان بروز جزا و فرمود که بعد از نماز این دعا بخواند ...
گردآورنده
مجهول
کتاب
کتاب : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
278 ناقص
مجلد
IRN-013-0224
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول