اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
این شرح سوره ایست از زبور که بحضرت داود علیه السلام امده بود زبان سریانی و ابن عباس ره بزبان عربی نقل کرده و گفت من اینسوره مبارکه را نخواندم فقیر بودم توانگر شدم و ترسان بودم ایمن شدم و مالک شدم انچه را خواست خداوند جل و علا بود این سوره فاضل ترین سره های زبور است و هر کس این سوره را بخواند هر چه دوست داشته باشد بدست اورد.
انجام
یا من الخائف اذا وصل الی ما خافه یصیر امر الصبور الی مراده یبلغ المرء بالصدق منازل الکبار یسد المرقومة بالاحسان الیهم یاس القلب راحة النفس یسعد الرجل بمصاحبة السعید ثم نثر اللألی من کلامه بالخیر ...
گردآورنده
مجهول
کتاب
کتاب : گردآورنده مجهول
کاتب محمد بن کاظم
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
14 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-013-0165
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • مرداد 1273 هجری شمسی
  • صفر 1312 الهجریة القمریة
  • August 1894
کاتب
محمد بن کاظم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول