اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
شیعه اینعزای یتیمان فاطمه است {...}ان ماتم طفلان فاطمه است خورشید کرم از دل سوزان فاطمه است شبها سیه روی پریشان فاطمه است رنگ شفق زدیده گریان فاطمه است اینجا ستاره حضرت {...}گشاده مو از خون نور دیده خود سرخ کرده رو افتد خروش در فلک از نالهای او ...
انجام
یا ذا المن و الطول یا مصطفی محمد صلی الله علیه و اله صل علی محمد و آله پس حاجت خود را از حقتعالی میطلبیدند پس {...}بر صدا شنید و میفرمودند بحق خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که هر که این نماز را بکند هر حاجت که از حق تعالی طلب کند البته او را عطا کند و اگر بعدد ریگ بیابانها گناه داشته باشد باشد خدا بیامرزد او را.
گردآورنده
مجهول
کتاب
کتاب : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
404 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0126
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • فروردین 1186 هجری شمسی
  • صفر 1222 الهجریة القمریة
  • April 1807
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول