اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
منقولست که حضرت امام علی نقی ع در اول نامه مینوشتند بسم الله الرحمن الرحیم اذکر انشاالله و الامر بید الله و از صادق آل محمد مرویست که چون رقعه یا نامه برای حاجتی نویسی و خواهی که انحاجت براید بقلم بقلم بی مدبّر سر رقعه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم ...
انجام
فاکفنی امر فلان و امر جمیع اهل العدوان بم شئت و کیف شئت و من حیث شئت و انّی شئت یا هو یا من لا هو الاّ هو الغوث الغوث یا ابا القاسم المصطفی الامان الامان یا امّ الحسنین الزّهرا الرحمة الرحمة یا ابا الحسن المرتضی المدد المدد یا ابا محمد المجتبی العون العون .
گردآورنده
مجهول
کتاب
کتاب : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
12 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-013-0102
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 1093 هجری شمسی
  • 1127 الهجریة القمریة
  • 1715
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول