اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
در تعقیب هر قریضه فصل دوم در تعقیب نماز ظهر فصل سوم در تعقیب نماز عصر فصل چهارم در {...}فصل پنجم در تعقیب نماز عشاء فصل ششم در ادعیه وقت خواب فصل هفتم در ادعیه مستحب...
انجام
و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب الیم ایه نهم فقال انّی احببت حبّ الخیر عن ذکر ربّي فاذا اقهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب للاخرة و الله یحب المحسنین حتی توارث بالحجاب ردّوها علی فطفق مسحا بالسوق و الاعناق.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
100 ناقص
مجلد
IRN-011-0002
محل نگهداری
  • ایران
  • مجتهدي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول