اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 18 اردیبهشت 1053 هجری شمسی
 • 2 صفر 1085 الهجریة القمریة
 • May 7, 1674 A.D.
آغاز
نمیتوانم رسید گفت حضرت موسی بن عمران از پروردگار خود رخصت طلبیده است که بزیارت قبر حسین بیاید و حق تعالی او را رخصت داده است و با هفتاد هزار ملک بزیارت قبر انحضرت امده است اوّل شب تا صبح اینجا خواهند بود و چون باسمان روند بیا پرسیده که تو کیستی گفت من از ان ملائکه ام که مامور شده ام از...
انجام
السلام علیک یا ابا عبدالله نفسی مشتاقة الیک و مهجتی محترقة علیک و عینی علیک باکیة و جوبی علیک طویل و اسفی علیک جاریة و عبرت علیک ساکبة و زفرتی علیک ظاهرة و نهمتی علیک متتابعة و رمزییتی علیک ...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمدجعفر بن محمدمهدي
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
383 ناقص
مجلد
IRN-003-0751
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 26 تیر 1186 هجری شمسی
 • 13 جمادى الاولى 1222 الهجریة القمریة
 • July 18, 1807
کاتب
محمدجعفر بن محمدمهدي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
18 اردیبهشت 1053 هجری شمسی
مؤلف
مجهول