اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
دعای رفع دردسر {...}از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که کسی را سرش درد کند {...}دست خود را بگذارد و هفت بار بخواند اعوذ بالله الذّی سکن له ما فی السموات و ما فی الارض و هو السمیع العلیم {...}دفع ساس بنویسد بر چهار گوشه خانه بچسباند الم تر الی الذین خرجو من دیارهم ...
انجام
یا رب یا حیّ یا قیوم یا هو یا من هو یا لا اله الّا هو یا من یعلم الغیب الّا هو الذّی لا اله الّا هو الحی یا قیوم و الهکم اله واحد لا اله الّا هو الرحمن الرحیم یا هو یا من امر بین الکاف و النّون یا من اذا اراد شیئا له کن فیکون فسبحان الذّی بیده ملکوت کلّ شی و الیه ترجعون بحق محمد و آله اجمعین..
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
110 کامل
مجلد
IRN-003-0653
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول