اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که در شب عرفه و شبهای جمعه ایندعا را بخواند حاجات او بر اورده و دعای او مستجاب و گناهان او امرزیده است بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا شاهد کل نجوی و موضع کل شکوی و عالم کل خفیة و منتهی کل حاجة یا مبتدئا بالنعم علی العباد یا کریم العفو یا حسن التجاوز...
انجام
یا طوفائیل سامعا مطیعا بحق و هو العلی العظیم و عزمت علیکم و اقسمت علیکم بربّ الملئکة المقربین اجب یا برقائیل یا ترتائیل یا هرقائیل یا طرقائیل سامعا مطیعا بحق الاسماء الاعظم ان تقضی لنا حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمد بن محمدمهدي النوري
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
222 کامل
مجلد
IRN-003-0600
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • بهمن 1275 هجری شمسی
  • رمضان 1314 الهجریة القمریة
  • February 1897
کاتب
محمد بن محمدمهدي النوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول