اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
انّا فتحنا لک فتحا مبینا فبشر لنا الله ما تقدم من ذنبک و ما {....}نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا تنجوا الذّی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانهم و لله جنود السموات و الارض و کان الله علیما حکیما....
انجام
و بحمد از آن آیة الکرسی تاهم فیها خالدون بجز {.....}در عقب او اذان و اقامه بگوید و چون از عمارت شهر بیرون رود دو رکعت نماز کند و هر قدر که تواند صلوات بر محمد و آل محمد فرستد ....
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب حسن بن محمدعلي الخوانساري
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
343 کامل
مجلد
IRN-003-0215
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 30 آبان 1216 هجری شمسی
  • 23 شعبان 1253 الهجریة القمریة
  • November 21, 1837
کاتب
حسن بن محمدعلي الخوانساري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول