اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
منتخب ادعیه است
آغاز
اللهم انّی اسئلک برحمتک التی وسعت کلّ شی و بقوتک التی قهرت بها کل شی و خضع لها کل شی و ذلّ لها کل شی و بجبروتک التی غلبت بها کل شی و بعزتک التی لا یقوم لها سی و بعظمتک التی ملات کل شی و بسلطانک الذی علا کل شی و بوجهک الباقی بعد فنآء...
انجام
لا یعقلون اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم اولئک هم الغافلون انّه من سلیمان و انّه بسم الله الرحمن الرحیم الّا تعلوا علی و اتونی مسلمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمد هاشم الطالقاني، أبوالقاسم
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
82 کامل
مجلد
IRN-002-0027
محل نگهداری
  • ایران
  • انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
تاریخ کتابت
  • 19 مرداد 1237 هجری شمسی
  • 1 محرم 1275 الهجریة القمریة
  • August 10, 1858
کاتب
محمد هاشم الطالقاني، أبوالقاسم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
منتخب ادعیه است
مؤلف
مجهول