اطلاعات کتاب

لب اللباب
لب اللباب : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب محسن بن محمد صالح، عبدالصالح
عنوان روی نسخه
لب اللباب
تعداد صفحات
90 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-004-0113
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 8 بهمن 1319 هجری شمسی
  • 1 محرم 1360 الهجریة القمریة
  • January 28, 1941
کاتب
محسن بن محمد صالح، عبدالصالح

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لب اللباب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • آثار کلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني