اطلاعات کتاب

تعلیم المکاتب
تعلیم المکاتب : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب محسن بن محمد صالح، عبدالصالح
عنوان روی نسخه
تعلیم المکاتب
تعداد صفحات
42 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-004-0113
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 8 بهمن 1319 هجری شمسی
  • 1 محرم 1360 الهجریة القمریة
  • January 28, 1941
کاتب
محسن بن محمد صالح، عبدالصالح

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تعلیم المکاتب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • ادبیات عربی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • نامه ها - مکتوبات
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني