اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الدروع الواقیة من الأخطار الواقیة
عنوان فرعی کتاب
الدروع الواقیة من الاخطار فیما یعمل مثله في أیام کل شهر علی التکرار
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
الدروع الواقیة من الأخطار الواقیة
الدروع الواقیة من الأخطار الواقیة : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الدروع الواقیة من الأخطار الواقیة
تعداد صفحات
50 ناقص
مجلد
شماره ی 5 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الدروع الواقیة من الأخطار الواقیة
عنوان فرعی
الدروع الواقیة من الاخطار فیما یعمل مثله في أیام کل شهر علی التکرار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس