اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمة رسالة النفس
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
ترجمة رسالة النفس
ترجمة رسالة النفس : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمة رسالة النفس
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 1041 هجری شمسی
  • 1073 الهجریة القمریة
  • 1662 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة رسالة النفس
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول