اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح القصیدة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
تلخیص المحصل + شرح القصیدة
شرح القصیدة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
تلخیص المحصّل : مؤلف محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تلخیص المحصل + شرح القصیدة
تعداد صفحات
336 کامل
مجلد
IRN-016-0134
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
در 1297 ق وقف شده است. شرح قصیده در دوازده صفحه نخست دیده می شود
کاتب
مجهول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح القصیدة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • سرگذشتنامه ها
  • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تلخیص المحصّل
عنوان فرعی
نقد المحصل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر