اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح الفصول
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح الفصول
شرح الفصول : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح الفصول
تعداد صفحات
258 ناقص
مجلد
IRN-016-0125
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
در 1295 ق وقف شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح الفصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول