اطلاعات کتاب

نهج الحق و کشف الصدق
نهج الحق و کشف الصدق : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب محمد علی (؟)
عنوان روی نسخه
نهج الحق و کشف الصدق
تعداد صفحات
416 کامل
مجلد
IRN-004-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 29 فروردین 1020 هجری شمسی
 • 7 محرم 1051 الهجریة القمریة
 • April 17, 1641
کاتب
محمد علی (؟)

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج الحق و کشف الصدق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کشف الحق
نهج الحق و کشف الصدق : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب محمد علي بن حسین علي الجریاقاني
عنوان روی نسخه
کشف الحق
تعداد صفحات
374 کامل
مجلد
IRN-016-0585
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 7 مرداد 1033 هجری شمسی
 • 15 رمضان 1064 الهجریة القمریة
 • July 29, 1654 A.D.
کاتب
محمد علي بن حسین علي الجریاقاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج الحق و کشف الصدق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي