اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح أنوارالتنزیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح أنوارالتنزیل
شرح أنوارالتنزیل : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح أنوارالتنزیل
تعداد صفحات
150 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0071
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح أنوارالتنزیل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • متون تفاسیر
مؤلف
مجهول