اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فائدة جلیلة و موعظة بلیغة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
فائدة جلیلة و موعظة بلیغة
فائدة جلیلة و موعظة بلیغة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فائدة جلیلة و موعظة بلیغة
تعداد صفحات
34 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-004-0051
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 22 تیر 1207 هجری شمسی
  • 1 محرم 1244 الهجریة القمریة
  • July 13, 1828
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فائدة جلیلة و موعظة بلیغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • اخلاق اسلامی
  • احادیث و اخبار اخلاقی
مؤلف
مجهول