اطلاعات کتاب

غریب القرآن
غریب القرآن : مؤلف مجهول
کاتب محمد بن قربان علي اللنجاني
عنوان روی نسخه
غریب القرآن
تعداد صفحات
404 کامل
مجلد
IRN-016-0035
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 23 مهر 1258 هجری شمسی
  • 29 شوال 1296 الهجریة القمریة
  • October 15, 1879
کاتب
محمد بن قربان علي اللنجاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
غریب القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها
مؤلف
مجهول