اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سناد سهم القامع لأساس الأشرار
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
در تعیین اوقات شرعی و غیره
مؤلف
مجهول
سناد سهم القامع لأساس الأشرار
سناد سهم القامع لأساس الأشرار : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سناد سهم القامع لأساس الأشرار
تعداد صفحات
100 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-004-0051
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 22 تیر 1207 هجری شمسی
  • 1 محرم 1244 الهجریة القمریة
  • July 13, 1828
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سناد سهم القامع لأساس الأشرار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
توضیحات کتاب
در تعیین اوقات شرعی و غیره
مؤلف
مجهول