اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
جوامع النقیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
جوامع النقیة
جوامع النقیة : مؤلف مجهول
کاتب أحمد بن محمد الکفراني
عنوان روی نسخه
جوامع النقیة
تعداد صفحات
475 کامل
مجلد
IRN-016-0011
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
در آغاز تاریخ 1224 دیده می شود.
کاتب
أحمد بن محمد الکفراني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جوامع النقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • متون تفاسیر
مؤلف
مجهول