اطلاعات پدیدآورنده

نام
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ تولد
1294
توضیحات
مولف یکی از اعضای انجمن نویسندگان و مولفین بغداد بوده ، تاریخ ولادت او در معجم المطبوعات النجفیه (ص 153)بسال 1333ق. یاد شده است
تربیه الطفل
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
عنوان اصلی
تربیه الطفل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش
تاریخ نگارش
 • قرن چهاردهم
 • القرن الرابع عشر
 • 20th century
توضیحات
این اثر درباره تربیت است ، مولف در آغاز هر مطلب منظومه ای در ارتباط با مطلب خود آورده و پس از آن به شرح مطلب میپردازد

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
فی وادی الشعر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
عنوان اصلی
فی وادی الشعر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
 • قرن چهاردهم
 • القرن الرابع عشر
 • 20th century
توضیحات
اثری است که در آن اشعاری از شعرای مختلف عربی بنقل از منابع ادبی و تاریخی گردآو.ری شده ، مولف در آخر آن منابع خود را نام برده

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
خواطر بغداد
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
عنوان اصلی
خواطر بغداد
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
 • قرن چهاردهم
 • القرن الرابع عشر
 • 20th century
توضیحات
مجموعه ای از منظومه های ادبی و اجتماعی است

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
المثانی (خواطر ادبیه)
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
چهاردهم اردیبهشت ماه 1349
عنوان اصلی
المثانی (خواطر ادبیه)
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
 • چهاردهم اردیبهشت ماه 1349
 • الثامن و العشرون من صفر 1390
 • May 4th, 1970
توضیحات
مجموعه ای از دوبیتی های عربی است و گویا از خود مولف باشد ، دیباچه ان در مدینه المنصور بغداد در 28 صفر 1390 برابر با چهارم می 1970م. نوشته شده و تاریخ تالیف کتاب بر اساس همین تاریخ ثبت گردید ، این اثر در منابع یاد نشده .

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
الاخلاق بین الدین و الادب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اخلاق
 • اخلاق فردی - شخصیت - فضیلت
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
شانزدهم آبان ماه 1349
عنوان اصلی
الاخلاق بین الدین و الادب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اخلاق
 • اخلاق فردی - شخصیت - فضیلت
تاریخ نگارش
 • شانزدهم آبان ماه 1349
 • التاسع من رمضان 1390
 • November 7th, 1970

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
اکاذیب و خرافات فی کتب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
عنوان اصلی
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
 • یازدهم مرداد ماه 1916
 • الخامس و العشرون من شوال 1974
 • August 2nd, 2537

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
ذوالجناحین جعفر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • صحابه و تابعین
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
عنوان اصلی
ذوالجناحین جعفر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • صحابه و تابعین
تاریخ نگارش
 • قرن چهاردهم
 • القرن الرابع عشر
 • 20th century
توضیحات
سرگذشتنامه جعفر بن ابیطالب میباشد

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
الطلاسم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تحقیقات ادبی
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان اصلی
الطلاسم
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تحقیقات ادبی
توضیحات
تحلیلی بر نظریات شاعر معروف معاصر عرب ایلیا ابو ماضی است ، نسخه اصل بقلم مولف ناتمام است و گویا خود مولف موفق به اتمام آن نشده است

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
الاحاجی و الالغاز
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تحقیقات ادبی
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
سیزدهم شهریور ماه 1349
عنوان اصلی
الاحاجی و الالغاز
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تحقیقات ادبی
تاریخ نگارش
 • سیزدهم شهریور ماه 1349
 • الرابع من رجب 1390
 • September 4th, 1970

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
البهائیه لا عقیده
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • بابیه - بهائیه
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
هفدهم اردیبهشت ماه 1334
عنوان اصلی
البهائیه لا عقیده
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • بابیه - بهائیه
تاریخ نگارش
 • هفدهم اردیبهشت ماه 1334
 • السابع عشر من رمضان 1374
 • May 8th, 1955
توضیحات
مولف در مدت سه سال به تالیف آن پرداخته و در صفحه عنوان یاد کرده ، شروع تالیف 1371 ق و تاریخ انجام آن در 17 رمضان 1374ق.

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی