اطلاعات پدیدآورنده

نام
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي
تاریخ فوت
حدود 1259
شرح شرائع الاسلام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي
تاریخ نگارش
بیست و دوم شهریور ماه 1259
عنوان اصلی
شرح شرائع الاسلام
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
بر اساس کتاب
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام شرح
تاریخ نگارش
 • بیست و دوم شهریور ماه 1259
 • الثامن من شوال 1297
 • September 12th, 1880
توضیحات
تاریخ تالیف به استناد تاریخی که در انجامه نسخه یاد شده ثبت گردید و احتمالا تاریخ کتابت نسخه باشد

مؤلف
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي