اطلاعات پدیدآورنده

نام
ظهیرالدین بن نصیرالدین المرعشي
تاریخ فوت
866 هجری شمسی
تاریخ طبرستان
موضوع
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
ظهیرالدین بن نصیرالدین المرعشي
عنوان اصلی
تاریخ طبرستان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • تاریخ شهرها و روستاها

مؤلف
ظهیرالدین بن نصیرالدین المرعشي