اطلاعات پدیدآورنده

نام
اسدالله بن محمدابراهیم بن هاشم بن محمود شیرازی
تاریخ تولد
1161 هجری شمسی
تاریخ فوت
قرن دوازدهم هجری شمسی
شرح حال حاج اسدالله خان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
اسدالله بن محمدابراهیم بن هاشم بن محمود شیرازی
تاریخ نگارش
مرداد 1203 هجری شمسی
عنوان اصلی
شرح حال حاج اسدالله خان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
تاریخ نگارش
 • مرداد 1203 هجری شمسی
 • ذو الحجة 1239 الهجریة القمریة
 • July, 1824 A.D.

مؤلف
اسدالله بن محمدابراهیم بن هاشم بن محمود شیرازی