مقاله آزمایش 1

شناسه
IRN-A89-0031-01
پدیدآورنده
نویسنده مصطفی میرسرشت
تعداد صفحات
31
مجله
ایران باستان 12
زبان
پارسی
تاریخ نگارش
  • خرداد ماه 1382
  • ربيع الثاني 1424
  • June 2003
توضیحات
توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله