مقاله آزمایشی 3 عربی
پدیدآورنده
نویسنده محسن میعاد
مجله
الشارع 47
شناسه
EGY-A10-0001-00
نویسنده
نویسنده محسن میعاد
نشریه
الشارع
زبان
عربی
تعداد صفحات
18
مقاله آزمایشی 2 پارسی
پدیدآورنده
مترجم مهدی کمالی
مجله
بهارستان 5
شناسه
IRN-A74-0112-00
نویسنده
مترجم مهدی کمالی
نشریه
بهارستان
زبان
پارسی
تعداد صفحات
10
تاریخ نگارش
  • 24 اردیبهشت 1390 هجری شمسی
  • 11 جمادى الثانية 1432 الهجریة القمریة
  • May 14, 2011 A.D.
مقاله آزمایش 1 پارسی
پدیدآورنده
نویسنده مصطفی میرسرشت
مجله
ایران باستان 12
شناسه
IRN-A89-0031-01
نویسنده
نویسنده مصطفی میرسرشت
نشریه
ایران باستان
زبان
پارسی
تعداد صفحات
31
تاریخ نگارش
  • خرداد ماه 1382
  • ربيع الثاني 1424
  • June 2003
توضیحات
توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله توضیحات مرتبط با مقاله